Busca de persoas desaparecidas no medio rural con equipos caninos e outros medios

Código:

212114

Data de inscrición:

12/10/2021 - 18/10/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

02/11/2021 - 04/11/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 10

Horario:

9.00-13.00 e 15.30-19.30 - último día 9.00-13.00

Días:

2, 3 e 4 de novembro de 2021

Obxectivos:

A formación de equipos para a procura e salvamento de persoas desaparecidas en áreas rurais

Contido:

1. Busca de persoas con equipos caninos
2. Cartografía e orientación
3. Busca con drons

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG 196 - 11/10/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de cubrir a praza vacante

Requests:

Non está permitida a realización de cursos relacionados na presente convocatoria que teñan simultaneidade nalgunha das súas datas. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia de datas con outro no cal xa foi seleccionado, debe renunciar a un deles.