Reciclaxe de socorrismo en instalacións acuáticas

Código:

212107

Data de inscrición:

21/09/2021 - 27/09/2021

Número da edición:

2

Horas docentes:

16

Prazas:

35

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

08/10/2021 - 10/10/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Salon de actos e piscina (Agasp)

Horario:

día 8: 16 h. a 20 h./ día 9: 14 h a 18 h./ día 10: 10 h. a 14 h. e de 15:30 a 19:30.

Días:

8, 9 e 10 de outubro de 2021

Obxectivos:

Actualizar a formación necesaria para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia creado polo Decreto 104/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Contido:

• Módulo MF0269_2: Natación (4 horas)
• Módulo MF0270_2: Prevención de accidentes en instalacións acuáticas (4 horas)
• Módulo MF0271_2: Rescate de accidentados/as no medio acuático (4 horas)
• Módulo MF0272_2: Primeiros auxilios (4 horas)

Destinatarios:

- Socorrista
- Outros Destinatarios - Outros

Destinatarios específicos:

Persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia creado polo Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Requisitos:

Quedan excluídas desta convocatoria as persoas que obtiveron a inscrición de forma provisional no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia a través do establecido na disposición transitoria única do mencionado Decreto 104/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017 de 30 de marzo.
O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas e útiles persoáis de aseo

Inscrición:

Gratuita

DOG num 181 - 20/09/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.