Grandes incendios forestais - técnicos

Código:

212097

Data de inscrición:

01/09/2021 - 10/09/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

30

Prazas:

30

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

16/11/2021 - 15/12/2021

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

16/11/2021 ao 15/12/2021

Contido:

Módulo 1. Conceptos previos (8 horas)
Módulo 2. Traballo en extinción (5 horas)
Módulo 3. As comunicacións nos grandes incendios forestais (GIF) (2 horas)
Módulo 4. Seguridade (4 horas)
Módulo 5. Incidente Command System (3 horas)
Módulo 6. Coordinación entre centros (CCD, CCP e CCC) (1,5 horas)
Módulo 7. Xestión da información (1,5 horas)
Módulo 8. Uso da tecnoloxía orientada á extinción (1,5 horas)
Módulo 9. Casos prácticos (3,5 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Técnico/a de distrito
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Xefatura de distrito

Destinatarios específicos:

Técnicos e xefes de distrito do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Requisitos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN: en relación aos cursos publicados o pasado 24/09/2020, ao abeiro do Convenio de Colaboración entre a AGASP e a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, proponse o seguinte procedemento para a selección do alumnado:
1. Aplicaralle as solicitudes os seguintes criterios de selección:
1º. De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, en cada edición do curso reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos exixidos na convocatoria.
2º. Teñen preferencia as solicitudes por orde de presentación.
2.- A Dirección Xeral de Defensa do Monte comproba si os inscritos cumpren os requisitos (fundamentalmente a pertenza ao corpo, grupo, escala ou categoría indicados en cada convocatoria).

EXCLUIRANSE as solicitudes de persoas que teñan realizado o mesmo curso nos dous últimos anos.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal