Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles - emisoristas e vixiantes

Código:

212095

Data de inscrición:

01/09/2021 - 10/09/2021

Número da edición:

3

Horas docentes:

20

Prazas:

50

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

10/11/2021 - 26/11/2021

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

10/11/2021 ao 26/11/2021

Contido:

Módulo 1. Introdución (1 hora)
Módulo 2. Xeocode, novas funcionalidades. Integración con Xeocode Lite (8 horas)
Módulo 3. XeoRecursos. Medios e persoal (6 horas)
Módulo 4. Quendas. Rexistro de entradas e saídas (5 horas)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Emisorista
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Vixiante

Destinatarios específicos:

Emisoristas e vixiantes do Servizo de Prevención de Incendios Forestais

Requisitos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN: en relación aos cursos publicados o pasado 24/09/2020, ao abeiro do Convenio de Colaboración entre a AGASP e a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, proponse o seguinte procedemento para a selección do alumnado:
1. Aplicaralle as solicitudes os seguintes criterios de selección:
1º. De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, en cada edición do curso reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos exixidos na convocatoria.
2º. Teñen preferencia as solicitudes por orde de presentación.
2.- A Dirección Xeral de Defensa do Monte comproba si os inscritos cumpren os requisitos (fundamentalmente a pertenza ao corpo, grupo, escala ou categoría indicados en cada convocatoria).

EXCLUIRANSE as solicitudes de persoas que teñan realizado o mesmo curso nos dous últimos anos.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal