Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Código:

212065

Data de inscrición:

24/08/2021 - 06/09/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

40

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

06/10/2021 - 18/11/2021

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

do 6 de outubro ao 18 de novembro de 2021

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e loita contra os incendios nos ámbitos urbano e forestal.

Contido:

Módulo 1: Primeiros auxilios
1. Axentes externos
2. Intoxicacións
3. Queimaduras
4. SVB adultos e pediátrico

Módulo 2: Incendios forestais
1. PLADIGA
2. Conceptos básicos
3. Método Campbell
4. Ferramentas manuais
5. Autobombas
6. Medios aéreos
7. Tácticas
8. Comunicacións ( rede TETRA)
9. Seguridade en incendios

Módulo 3: Incendios urbanos
1. O lume
2. Equipo de Protección Individual EPI).
3. Medios e materiais de extinción
4. Incendios de interior
5. Prevención no fogar
6. Mercadorías perigosas

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG núm 161 - 23/08/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.