Inglés básico na atención á cidadanía

Código:

212063

Data de inscrición:

24/08/2021 - 06/09/2021

Número da edición:

2

Horas docentes:

20

Prazas:

30

Modalidade:

Telepresenza

Data Inicio - Fin:

09/12/2021 - 15/12/2021

Aula/local:

TELEPRESENZA - VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO

Horario:

09:30 -13:30 horas (videoconferencia en directo)

Días:

do 9 ao 15 de decembro de 2021

Contido:

Módulo 1: Introdución á lingua inglesa (4 horas)
Módulo 2: Conceptos básicos de atención cidadá (4 horas)
Módulo 3: Profundizando na atención cidadá (4 horas)
Módulo 4: Casos prácticos (comprensión e expresión) (4 horas)
Módulo 5: Peche: consolidando o aprendido (4 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter prioritariamente a condición de demandante de emprego.
b) Ter superado o curso básico de protección civil.
c) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning) son de nivel básico. Para os cursos en telepresenza é OBRIGATORIO ademais ter CÁMARA WEB e MICRÓFONO

Inscrición:

gratuita

DOG núm 161 - 23/08/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.