Desfibrilación semiautomática externa (DESA)

Código:

212044

Data de inscrición:

26/05/2021 - 02/06/2021

Número da edición:

4

Horas docentes:

5

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

26/06/2021 - 26/06/2021

Lugar:

Pontevedra (Pontevedra)

Localización:

Edificio Administrativo da Xunta - Avda. María Victoria Moreno, 43

Aula/local:

Entrada principal do Edificio Administrativo da Xunta - Avda. María Victoria Moreno, 43

Horario:

9.00-14.00 /LOCAL: Entrada principal do Edificio Administrativo da Xunta - Avda. María Victoria Moreno, 43

Días:

26 de xuño de 2021

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria para a utilización e manexo dos desfibriladores externos, co fin de conseguir:
1.Aumentar as taxas de supervivencia nos pacientes con morte súbita, conseguindo un acceso precoz a un sistema de emerxencias médicas.
2.Acurtar os tempos para realizar reanimación cardiopulmonar e a desfibrilación precoz.

Contido:

a) Teoría (1h)
– Cadea de supervivencia
– Parada cardiorrespiratoria
– Resucitación cardiopulmonar básica
– Desfibrilador externo automatizado

b) Práctica (4h)
– Resucitación cardiopulmonar básica
– Uso do desfibrilador externo

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia)

Requisitos:

1. Requisitos xerais para voluntarios:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC
c) Maior de idade
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm 96 - 25/05/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.GAL cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.