Adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN)

Código:

212007

Data de inscrición:

09/02/2021 - 18/02/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

270

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

03/05/2021 - 30/06/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Salón de actos e piscina da Agasp

Horario:

3 de maio as 11.00 (proba natación- piscina Agasp) /Horario curso: venres: 15.30-19.30 ; sábados: 10.00 a 14.00 e 15.30-19.30 ; domingos: 10.00 a 14.00 e 15.30-19.00

Días:

03/05/2021 ao 30/06/2021

Contido:

1. Proba especifica de natación (120h)
2. Prevención de situacións de risco e vixilancia en EAN (20h)
3. Intervención e rescate en EAN (25h)
4. Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en EAN (25h)
5. Prácticas profesionais non laborais de socorrismo en espazos acuáticos naturais (80h)

Destinatarios:

- Socorrista
- Outros Destinatarios - Outros

Destinatarios específicos:

a) Licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
b) Técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas.
c) Técnico Superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva

Requisitos:

a) Estar en posesión do título de licenciado ou graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Estar en posesión do título de técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Estar en posesión do título de Técnico Superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
d) O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas, útiles persoáis de aseo e máscara

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG 25 - 08/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

Requests:

Durante este prazo de solicitudes achegarán mediante correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal o título de licenciado ou graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas ou Técnico Superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva