Reciclaxe de socorrismo en espazos acuáticos naturais

Código:

212005

Data de inscrición:

06/02/2021 - 15/02/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

35

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

14/03/2021 - 21/03/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Salon de actos / Piscina (Agasp)

Horario:

10:00 horas a 14:00 / 15:30 a 19:30 horas

Días:

14 e 21 de marzo de 2021

Obxectivos:

Actualizar a formación necesaria para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia creado polo Decreto 104/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Contido:

• Módulo MF0269_2: Natación (4 horas)
• Módulo MF1082_2: Prevención de accidentes en espazos acuáticos naturais (4 horas)
• Módulo MF1083_2: Rescate de accidentados/as en espazos acuáticos naturais (4 horas)
•Módulo MF0272_2: Primeiros auxilios (4 horas)

Destinatarios:

- Socorrista
- Outros Destinatarios - Outros

Destinatarios específicos:

Persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia creado polo Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Requisitos:

Quedan excluídas desta convocatoria as persoas que obtiveron a inscrición de forma provisional no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia a través do establecido na disposición transitoria única do mencionado Decreto 104/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017 de 30 de marzo.
O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas, útiles persoáis de aseo e máscara

Inscrición:

Gratuita

DOG Núm. 24 - 05/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

Requests:

Oitava. Criterios xerais de selección
1. A selección realizarase tendo en conta a data de caducidade da inscrición na correspondente sección do Rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia, tendo preferencia a data anterior sobre a posterior.
2. En caso de empate terase en conta a orde de presentación das solicitudes.
3. Na selección reservarase o 50% das prazas para solicitantes mulleres que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria, segundo o disposto no artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
Cando no proceso de selección non se completase a reserva do punto terceiro, a dita reserva, de existir suficiente número de solicitantes, completarase co resto de solicitudes.