Coordinación incendios forestais de situación 2

Código:

212001

Data de inscrición:

16/02/2021 - 25/02/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

30

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

20/04/2021 - 13/05/2021

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

dende o 20/04/2021 ata o 13/05/2021

Contido:

MÓDULO I: PROTECCION CIVIL (5 horas)
A. A Protección Civil
B. Coordinación en incendios forestais
C. Planificación: Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais (PEIFOGA) e Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA)
D. Competencias
E. Centro de coordinación operativa (CECOP) e posto de mando avanzado (PMA)
F. Situacións 2: exemplos prácticos
G. Simultaneidade de situacións 2: vaga de lumes

MÓDULO II: SANITARIO (5 horas)
A. Estrutura da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061
B. Competencias da fundación 061
C. Formación do PMA
D. Funcións principais en incendios forestais de situación 2

MÓDULO III: Medio Rural (5 horas)
A. Organización territorial de Medio Rural e organización do persoal
B. PLADIGA: Definición, obxectivos, medios e recursos para a campaña de incendios
C. Situacións de emerxencia: tipos, características e exemplos
D. Competencias: extinción de incendios.
E. Formación do PMA
F. Funcións principais en incendios forestais de situación 2
G. Novas tecnoloxías orientadas á extinción.

MÓDULO IV: SEGURIDADE (5 horas)
A. Estrutura territorial da Garda Civil.
B. Competencias: tráfico e seguridade cidadá
C, Formación do PMA: mobilización dos medios, elección de mando
D. Funcións principais en incendios forestais de situación 2

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos generales:
a) Haber superado os cursos:
- Básico de protección civil
- Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais
b) Estar como voluntario/a activo/a en la correspondiente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: los/las solicitantes deberán acreditar que no padecen enfermedad ni están afectados por limitación física o psíquica incompatible con la realización de las acciones formativas o el desempeño de las funciones correspondientes al curso al que se opta, mediante declaración que se cubrirá junto con la solicitud de matricula en el curso.
3. Los requerimientos técnicos para usar la web de los cursos de la Agasp (basada en una herramienta de aprendizaje electrónico o e-learning)

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 30 - 15/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.