Falsidade documental

Código:

211332

Data de inscrición:

25/09/2021 - 14/10/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

4

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

04/11/2021 - 04/11/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula núm. 3

Horario:

De 10.00 a 14.00 h

Días:

NOVA DATA: 4 de novembro

Obxectivos:

Adquirir coñecemetnos en materia de falsidade documental

Contido:

1. Lexislación básica penal sobre falsidade documental e falsidade de moneda
2. Medios técnicos disponibles para a verificación de documentos (tanto para o seu uso na via pública como para uso en laboratorio). Niveis de exame dos documentos.
3. Estudio detallado das medidas de seguridade dos documentos polo momento de implantación:

3.1. Fabricación
3.2. Impresión
3.3. Personalización

4. Cotexo das medidas de seguridade falsificadas fronte as auténticas
5. Diferenciación das tipoloxías falsarias

5.1. Falsos
5.2. Falsificados
5.3. Ficticios
5.4. Fantasía
5.5. De camuflaxe

Destinatarios:

- Corpos de Policía Local