Patrón de embarcacións de lecer PEL

Código:

211120

Data de inscrición:

25/02/2021 - 15/03/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

50

Prazas:

20

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

05/04/2021 - 30/05/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Obxectivos:

Capacitación necesaria para poder pilotar embarcacións de ata 12 m e a unha distancia da costa de ata 12 millas, no desenvolvemento das súas funcións.

Contido:

Divídese nunha parte teórica e outra práctica:
Parte teórica:
1. Tecnoloxía naval
2. Manobra
3. Seguridade no mar.
4. Navegación
5. Meteoroloxía
6. Radiocomunicacións
7. Propulsión mecánica
8. Lexislación

Parte práctica:
• Prácticas de seguridade e navegación: 16 horas
1. Formas de utilizar o chaleco salvavidas, extintores, sinais pirotécnicos e espello de sinais
2. Manexo de cabos
3. Preparación para saír ao mar
4. Preparativos antes de iniciar a manobra
5. Comprobacións despois de arrancar
6. Manobras en dársena.
7. Aplicacións das regras de rumbo e goberno, velocidade de seguridade e identificación de marcas e balizas
8. Gobernar cunha referencia de terra e con un rumbo de agulla. Rumbo inverso. Obter a corrección total para un rumbo determinado con unha enfilación
9. Situarse por liñas de posición simultánea. Identificación dos puntos notables da costa. Navegación de seguridade
10. Manobras de home á auga. Utilización do M.O.B. do GPS
11. Navegación electrónica
• Prácticas básicas de radiocomunicacións en simuladores homologados (2 horas):
1. Chamadas de socorro en radiotelefonía e LSD en VHF
2. Utilización práctica de VHF portátiles

Destinatarios:

- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Requisitos:

Curso con clases presenciais na AGASP obrigatorias.
Neste curso non se efectuará reserva de prazas para as formas e corpos de seguridade do Estado