Delitos contra ou patrimonio e a orde socioeconomica

Código:

211118

Data de inscrición:

25/02/2021 - 15/03/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

05/04/2021 - 07/05/2021

Obxectivos:

Este curso planifícase como de perfeccionamento para impartir en liña, sendo o seu obxectivo unha visión xeral dos delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica, con especial referencia ao furto, o roubo con forza e con violencia, e a estafa. Que os alumnos incrementen o seu coñecemento en relación cos aspectos xurídicos (normativos e xurisprudenciais) para a correcta redacción de atestados e informes policiais. [Por exemplo, Que debe entenderse por escalamento para deslindar o furto do roubo]

Contido:

1. Disposicións comuns
A. Delitos patrimoniais
1. Excusa absolutoria
2. Actos preparatorios
B. Condición de perseguibilidade en delitos contra a propiedade intelectual, industrial, delitos relativos o mercado e aos consumidores e a corrupción nos negocios

2. Furto
A. Tipo básico
Obxecto material
Furto en establecemento comercial
Furto a particulares
Títulos-valores
Actuación conxunta de distintos suxeitos en coautoría
Obxectos de ilícito comercio
Furto por valor inferior a 400 euros
Tentativa e consumación
Tipo subxectivo
Ánimo de lucro
Distinción coa realización arbitraria dol propio dereito
Relación coas coacciones
Exclusión do «furto de uso»
Erro
Autoría e participación
Delito continuado e unidade de acción delitiva
Penalidade: determinación e clases de pena
B. Furto agravado
C. «Furtum possessionis»
D. Modalidades agravadas
E. Cuestiones probatorias de relevancia práctica

3. Roubo con forza nas cousas cosas
A. Elementos
Uso da forza para acceder ao lugar onde se atopan as cousas
Modalidades típicas de forza
Tipo subxectivo
Principio acusatorio
B. Medios comisivos
Escalamiento
Fractura exterior
Fractura interior ou mobiliaria
Uso de chaves falsas
Inutilización de sistemas específicos de alarma o garda
C. Modalidades agravadas
Roubo con forza en casa habitada ou nas súas dependencias
Roubo con forza en edificio ou local abertos ao públi

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Requisitos:

O 80 % do curso desenvolverase a través de clases virtuais en directo, de asistencia obrigada