Aplicación práctica da Lei de seguridade cidadá

Código:

211115

Data de inscrición:

25/02/2021 - 15/03/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

25

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

22/03/2021 - 23/04/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Obxectivos:

Os obxectivos deste curso de APLICACIÓN PRÁCTICA DÁ LEI DE SEGURIDADE CIDADÁ é actualizar os conceptos da propia seguridade cidadá, así como o seu marco xurídico, xurisprudencia e casuística. Tentarase ampliar a especialización policial nesta materia, introducindo as últimas reformas lexislativas e introducindo aspectos formais sobre o procedemento sancionador. Á súa vez tratarase o establecemento de dispositivos operativos na vía pública, a actuación policial en vehículos ou aspectos da Intervención Operativa Policial que se presentan no desenvolvemento habitual dos servizos propios das Forzas e Corpos de Seguridade.

Contido:

TEMA 1. LEY ORGÁNICA 4/2015 DAPROTECCIÓN DA SEGURIDADE CIDADÁ MARCO XÚRIDICO, XURISPRUDENCIA E CASUÍSTICA.
TEMA 2. PROCEDEMENTO SANCIONADOR. ACTAS E DENUNCIAS.
TEMA 3. INTERVENCIÓN GRADUAL E USO LEGAL DA FORZA.
TEMA 4. DIALOGO POLICIAL, TÉCNICAS DINÁMICAS DE CONTROL E USO DE MEDIOS NO LETALES.
TEMA 5. IDENTIFICACIÓNS, REXISTROS CORPORALES EXTERNOS E ENGRILLETAMENTOS.
TEMA 6. ACTUACIÓN POLICIAL EN VEHÍCULOS. APROXIMACIÓN, POSICIONAMENTO, IDENTIFICACIÓN, REXISTRO E TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN.
TEMA 7. DISPOSITIVOS OPERATIVOS PREVENTIVOS NA VÍA PÚBLICA.

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Requisitos:

Curso con clases presenciais na AGASP obrigatorias
O 80% do curso desenvolverase a través de clases virtuais en directo de asistencia obrigada