Intervención no tráfico, prevención e sinalización circunstancial

Código:

211114

Data de inscrición:

25/02/2021 - 15/03/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

22/03/2021 - 16/04/2021

Obxectivos:

O presente curso, analiza as distintas situacións nas que se debe de intervir no réxime ordinario do tráfico, ben sexa por unha circunstancia prevista ou imprevista. Dotará aos alumnos, dos coñecementos necesarios para realizar, as intervencións ( controis, accidentes, actividades deportivas,etc..) de forma segura para os usuarios e os propios axentes. Constituirá un manual básico, de como proceder á sinalización de distintos supostos e circunstancias, de acordo coa normativa actual, prestando especial atención á seguridade dos Axentes responsables da vixilancia do tráfico, e dos usuarios da vía. Dende ou punto de vista práctico, expóñense varios supostos e distintas circunstancias, nos que o alumno deberá proceder a implementar un operativo de sinalización.

Contido:

TEMA 1
1.- Introdución e formulación do curso
1.1.- Formulación e casuísticas
1.2.- A problemática derivada dá dispersión normativa
1.3.- Análise sistemático dá normativa
TEMA 2
2.- Proceso de interpretación dá sinalización
2.1.- A atención, percepción
2.2.- Criterios fisiolóxicos e xeométricos na sinalización
2.3.- Implantación dá sinalización nas vías de circulación.
2.4.- Sinais portátiles a utilizar polos axentes de circulación.
TEMA 3
3.- Principios básicos dá sinalización circunstancial
3.1.- Criterios xerais
3.2.- Medidas a implementar
3.3.- Limitacións de velocidade
3.4.- Peche de carrís á circulación e desviación a carrís provisionais
3.5.- Recursos prácticos para a implantación
3.6.- Medios humanos na sinalización circunstancial
TEMA 4
4.- Protocolos e aplicacións prácticas.
4.1.- Protocolos segundo ou tipo de intervención: controis, accidentes, circunstancias climatolóxicas.
4.2.- Prácticas sobre distintas casuísticas de sinalización
4.3.- Cuestións controvertidas sobre aspectos de sinalización

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia