Protección penal dos axentes da autoridade

Código:

211107

Data de inscrición:

25/02/2021 - 15/03/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

25

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

22/03/2021 - 23/04/2021

Obxectivos:

Análise dos delitos de atentado, desobediencia e resistencia

Na última reforma do Código penal (2015) introducíronse cambios importantes no tipo delituoso de atentado e os outros dous tipos relacionados: desobediencia e resistencia.
Algunhas condutas pasaron mesmo ao ámbito do procedemento administrativo sancionador.

Os corpos policiais deben enfrontarse en numerosas ocasións a situacións tensas nas que se producen vulneracións da orde pública, debendo ter conceptos claros á hora de tomar decisións.

Preténdese coñecer en que afectan eses cambios á protección dos axentes da autoridade e aclarar conceptos confusos en relación aos delitos de desobediencia e resistencia. Debido á súa concisa e pouco clara redacción no Código penal, estes dous tipos delituosos tiveron que ser aclarados pola xurisprudencia do Tribunal Supremo.
O fin último deste curso é que o policía coñeza con detalle ata onde está protexido na súa actividade laboral #ante unha agresión, xunto coas outras condutas de alteración da orde pública.

Contido:

1. Melloras introducidas no delito de atentado pola reforma de 2015
2. Concepto penal de AUTORIDADE e AXENTE DA AUTORIDADE. Quen é axente da autoridade en Galicia: Servizo de Gardacostas, axentes forestais
3. Delitos de atentado, resistencia e desobediencia a axente da autoridade. Delimitación xurisprudencial de cada tipo delituoso.
4. Mención especial ás desobediencias ás normas sanitarias polo COVID. Castigo das faltas de respecto aos axentes. Antigas faltas convértense en infraccións administrativas ( L.Ou. 4 /15 de Seg Cidadá)
5. Resolución de casos prácticos. Xurisprudencia
6. Avaliación

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Destinatarios específicos:

A formación vai dirixida a calquera membro das forzas e corpos de seguridade de Galicia que nunha actuación policial sexa obxecto de atentado ou teña que enfrontarse a unha situación de alteración da orde pública.