Grandes incendios forestais - axentes

Código:

202141

Data de inscrición:

24/09/2020 - 02/10/2020

Número da edición:

3

Horas docentes:

24

Prazas:

30

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

06/11/2020 - 25/11/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

do 06/11/2020 ao 25/11/2020

Contido:

Módulo 1. Conceptos previos (5h)
Módulo 2. Traballo en extinción (5h)
Módulo 3. As comunicacións nos grandes incendios forestais GIF (2h)
Módulo 4. Seguridade (4h)
Módulo 5. Incidente Command System (2h)
Módulo 6. Xestión da información (1,5 h)
Módulo 7. Uso da tecnoloxía orientada á extinción (1 h)
Módulo 8. Casos prácticos (3,5h)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes forestais/medioambientes

Destinatarios específicos:

axentes forestais de prevención e extinción de incendios forestais

Requisitos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN: en relación aos cursos publicados o pasado 24/09/2020, ao abeiro do Convenio de Colaboración entre a AGASP e a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, proponse o seguinte procedemento para a selección do alumnado:
1. Aplicaralle as solicitudes os seguintes criterios de selección:
1º. De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, en cada edición do curso reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos exixidos na convocatoria.
2º. Teñen preferencia as solicitudes por orde de presentación.
2.- A Dirección Xeral de Defensa do Monte comproba si os inscritos cumpren os requisitos (fundamentalmente a pertenza ao corpo, grupo, escala ou categoría indicados en cada convocatoria).

EXCLUIRANSE as solicitudes de persoas que teñan realizado o mesmo curso nos dous últimos anos.