Seguridade na extinción de incendios forestais

Código:

202123

Data de inscrición:

24/09/2020 - 02/10/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

12

Prazas:

80

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

16/11/2020 - 30/11/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

dende o 16/11/2020 ata o 30/11/2020

Contido:

1. Estatística en relación á seguridade de incendios forestais (1 hora)
2. Normativa en relación á seguridade de incendios (1 hora)
3. Predición do comportamento e patróns de propagación do lume (1 hora)
4. Normas de seguridade en incendios forestais. (5 horas)
- Prevención de riscos e accidentes laborais
- Protocolo OACEL
- O factor humano
5. A seguridade no manexo de autobombas (1 hora)
6. Conceptos hidráulicos (1 hora)
7. Teoría de manobras de autoprotección (1 hora)
8. Protocolo da prevención do COVID-19 (1 hora)

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Destinatarios específicos:

- Bombeiros forestais. Persoal Laboral do Servizo de prevención e extinción de incendios da Xunta de Galicia

Requisitos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN: en relación aos cursos publicados o pasado 24/09/2020, ao abeiro do Convenio de Colaboración entre a AGASP e a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, proponse o seguinte procedemento para a selección do alumnado:
1. Aplicaralle as solicitudes os seguintes criterios de selección:
1º. De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, en cada edición do curso reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos exixidos na convocatoria.
2º. Teñen preferencia as solicitudes por orde de presentación.
2.- A Dirección Xeral de Defensa do Monte comproba si os inscritos cumpren os requisitos (fundamentalmente a pertenza ao corpo, grupo, escala ou categoría indicados en cada convocatoria).

EXCLUIRANSE as solicitudes de persoas que teñan realizado o mesmo curso nos dous últimos anos.

Inscrición:

gratuita