Reciclaxe incendios urbanos e industriais

Código:

202082

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

10

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

25/04/2020 - 25/04/2020

Lugar:

Ribeira (Coruña, A)

Localización:

AGASP

Horario:

9.00-14.00 e de 16.00-21.00

Días:

25 de abril de 2020

Contido:

Módulo 1: Incendios urbanos e industriais (2h)
Módulo 2: Colaboración de voluntarios en incendios urbanos e industriais (4h)
Módulo 3: Asistencia sanitaria (2,5 h)
Módulo 4: Prevención de riscos laborais (1,5h)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
c) Curso "Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais" e terán preferencia os/as que o realizasen con anterioridade aos últimos tres anos.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.