Accidentes na estrada

Código:

202069

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

34

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

22/05/2020 - 31/05/2020

Lugar:

Boqueixón (Coruña, A)

Localización:

AGASP

Horario:

por determinar

Días:

22, 23, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2020

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria na prevención e na intervención en accidentes de tráfico.

Contido:

Módulo 1: Introdución, conceptos xerais.
Módulo 2: Primeiros auxilios.
Módulo 3. Excarceración, mercadorías perigosas e accidentes con risco ambiental.

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.