Manexo de ferramentas de corte

Código:

202049

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

21

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

10/06/2020 - 12/06/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30 / derradeiro día: 9.00-14.00

Días:

10, 11 e 12 de xuño de 2020

Obxectivos:

Manexar as ferramentas de corte

Contido:

1. Normativa vixente e aplicación de prevención de riscos laborais ( PRL) no uso das ferramentas
2. Organización dos traballos
3. Manexo das ferramentas
4. Pautas de mantemento e conservación
5. Laboratorio de traballo coas ferramentas
6. Exercicios prácticos:
- Técnicas posturales para os traballos.
- Práctica de corte con todas e cada unha das ferramentas
- Practica de corte a compresión
- Práctica de corte a tracción
- Práctica de destreza coa ferramenta
7. Exercicios prácticos de intervención e corte con: motoserras, motorradial e equipo de oxicorte

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.