Adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA)

Código:

202027

Data de inscrición:

22/02/2020 - 07/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

265

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

16/03/2020 - 30/06/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Luns 16 ás 11.00 (Proba específica) (Piscina - Agasp) / Teoría: Aula 8

Horario:

Luns 16 ás 11.00 (Proba específica) / horario curso: venres: 15.00-20.15; sábados e domingos: 10.00-14.00 e 15.30-19.300

Días:

16 de marzo (proba natación) / 20, 21, 22, 27, 28, 29 marzo, 3, 4 e 5 de abril (curso) / prácticas

Contido:

1. Proba especifica de natación (120 h)
2. Prevención de situacións de risco e vixilancia instalacións acuáticas (15 h)
3. Intervención e rescate en instalacións acuáticas (25 h)
4. Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en instalacións acuáticas (25 h)
5. Prácticas profesionais non laborais de socorrismo en instalacións acuáticas (80 h)

Destinatarios:

- Socorrista

Destinatarios específicos:

a) Licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
b) Técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas.

Requisitos:

a) Estar en posesión do título de licenciado ou graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Estar en posesión do título de técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas e útiles persoáis de aseo

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

Requests:

Durante este prazo de solicitudes achegarán mediante correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal o título de licenciado ou graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte ou de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas.
VALIDACIÓNS o/a alumno/a: ten que remitir por correo electrónico a solicitude asinada, antes do comezo do curso