Reciclaxe de socorrismo en instalacións acuáticas

Código:

202025

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

35

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

14/03/2020 - 15/03/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 8 (de mañá) / Piscina (de tarde)

Horario:

10.00-14.00 e 15.30-19.30

Días:

14 e 15 de marzo de 2020

Obxectivos:

Actualizar a formación necesaria para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia creado polo Decreto 104/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Contido:

• Módulo MF0269_2: Natación (4 horas)
• Módulo MF0270_2: Prevención de accidentes en instalacións acuáticas (4 horas)
• Módulo MF0271_2: Rescate de accidentados/as no medio acuático (4 horas)
• Módulo MF0272_2: Primeiros auxilios (4 horas)

Destinatarios:

- Socorrista
- Outros Destinatarios - Outros

Destinatarios específicos:

Os/as solicitantes deben ter a condición descrita na base terceira para estes colectivos
Persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia creado polo Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Requisitos:

Quedan excluídas desta convocatoria as persoas que obtiveron a inscrición de forma provisional no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia a través do establecido na disposición transitoria única do mencionado Decreto 104/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017 de 30 de marzo.
O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas e útiles persoáis de aseo

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.