prevención e intervención fronte ao acoso escolar e o ciberacoso

Código:

201150

Data de inscrición:

30/09/2020 - 14/10/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

19/10/2020 - 15/11/2020

Obxectivos:

sensibilizar aos profesionais das distintos Forzas e Corpos de Seguridade da importancia que o acoso escolar e o ciberacoso está a adquirir na sociedade actual, proporcionándolles ao mesmo tempo unha base de coñecemento sólida sobre os factores que interveñen en ambos os problemas, á vez que se proporcionan claves e ferramentas, tanto desde o punto de vista xurídico como psicosocial, para saber detectalo e xestionalo de acordo á legalidade vixente, axudando de forma áxil e eficaz ás familias e aos centros educativos.

Contido:

Tópicos a abordar: bullying, ciberbullying, victimización, violencia escolar, protocolo acoso

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Destinatarios específicos:

o curso terá unha duración de 20 horas e desenvolverase nun período de 4 semanas, cada unha delas supervisada por un titor diferente. O último venres de cada curso haberá unha sesión de videoconferencia a través da propia plataforma da AGASP, na que o alumnado poderá interactuar directamente con cada profesor, reforzar ideas crave e resolver posibles dúbidas. Cada profesor fixará na súa semana de interacción uns obxectivos docentes concretos, para cuxa consecución se apoiará en diferentes recursos e materiais (lecturas, vídeos, sentenzas, notas de prensa…) e na resolución de diferentes tarefas por parte dos alumnos, que contarán tamén cun foro de participación permanente