A vía: regulación, competencias, responsabilidade e análise

Código:

201122

Data de inscrición:

01/05/2020 - 14/05/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

25/05/2020 - 31/07/2020

Obxectivos:

No presente curso preténdese facilitar, a quen o realice, un compendio do conxunto de normas aplicables en materia de estradas, así como algunhas nocións sobre aspectos competenciais e análises da vía, especialmente cando se accidentes trátase, tendo en conta que xunto co vehículo e as persoas implicadas, a vía é un factor determinante, cuxa conxunción cos outros dous, está, en máis ocasións das desexables, na causa eficiente dos danos que se producen.
@Teniendo en cuenta a amplitude da materia, optouse por centrar a atención nos aspectos máis relevantes, de tal forma que poidan servir de orientación naqueles casos nos que se entenda pertinente ampliar o que corresponda. Especialmente, faise mención aos redutores de velocidade pola frecuencia coa que se instalan nas vías urbanas, engadindo unhas poucas sentenzas ditadas en relación cos problemas derivados do emprego de tales medios.

Contido:

1. Aspectos xerais e normas aplicables.
1.1 – Normativa sectorial en Galicia.
2. Distribución de competencias.
3. Concepto e tipos de estradas.
4. Uso e defensa das estradas.
5. Vías pecuarias.
6. Responsabilidade patrimonial.
6.1. Concepto e réxime vixente da responsabilidade patrimonial da Administración.
6.2. Elementos da responsabilidade patrimonial da Administración.
6.3. A reclamación de responsabilidade.
6.4. Supostos especiais de responsabilidade.
7. Redutores de velocidade.
7.1 Normativa e distribución de competencias.
7.2 Algunhas sentenzas relacionadas cos redutores de velocidade.
8. Práctica avaliación alumno.

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia