Busca e salvamento de persoas desaparecidas

Código:

192209

Data de inscrición:

09/08/2019 - 16/09/2019

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

23/11/2019 - 24/11/2019

Lugar:

Saviñao, O (Lugo)

Horario:

día 23: 10.00 - 14.00 e 16.00 -18.00 /día 24: 9.00 - 15.00 e 16.00 - 20.00

Días:

23 e 24 de novembro de 2019

Obxectivos:

Capacitar o alumno para participar con éxito en operativos de busca de persoas desaparecidas (organización, xestión, localización e evacuación) tanto no ámbito urbano coma no rural.

Contido:

- Conceptos e xeneralidades.
- Capacitación operativa.
- Alerta e activación de recursos.
- Particularidades da busca en zonas urbanas e en zonas rurais.
- Organización dunha busca simulada paso a paso: análise da información, valoración de recursos e actuación/distribución de tarefas.
- Técnicas de Busca (tipos I, II, III).
- Busca en situacións especiais: montaña, nocturna.
- Busca con cans: situación actual e competencias, como actuar ata a chegada dos equipos de rescate
- Sinais de petición de socorro.
- Protocolo de intervención na busca con aeronaves: sinais terra-aire e protocolos de seguridade durante o acceso ao helicóptero.
- Actuación en situacións de risco vital ata a chegada dos servizos.

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm 150 - 08/08/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.