Ventilación e ataque a lumes interiores utilizando técnicas de ventilación forzada por presión positiva (VPP)

Código:

192185

Data de inscrición:

09/07/2019 - 06/09/2019

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

23/09/2019 - 25/09/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

23, 24 e 25 de setembro de 2019

Obxectivos:

Instruír aos participantes nos principios básicos e técnicas da ventilación forzada con presión positiva para a súa utilización segura e efectiva na evacuación de fume e gas tóxico ou nocivo

Contido:

Módulo 1: Coñecemento, identificación e emprazamento dos distintos ventiladores e turboventiladores
Módulo 2: Aplicación das distintas técnicas
Módulo 3: Aplicación en diferentes escenarios: garaxes, ocos escaleiras, vivendas…

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) - 55%
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES) - 30%
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias 15%

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
2) É obrigatorio asistir ao curso co uniforme de traballo. As persoas que incumpran esta norma poderán ser dadas de baixa na actividade

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm 128 - 08/07/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.