A redacción de actas e informes en materia forestal e medioambiental

Código:

192165

Data de inscrición:

23/09/2019 - 18/10/2019

Número da edición:

1

Horas docentes:

30

Prazas:

50

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

01/11/2019 - 28/11/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Días:

1 ao 28 de novembro de 2019

Obxectivos:

Coñecer a normativa para a elaboración de actas e informes en materia forestal e medioambiental así como os distintos tipos de documentos que forman parte do procedemento administrativo sancionador e os aspectos a ter en conta na elaboración de informes de campo sobre a presencia ou ausencia de valores naturais protexidos que poidan verse afectados por proxectos, plans ou actividades que requiran informe ou autorización da Xunta de Galicia

Contido:

Módulo I: Actas e informes no ámbito da Lei de Montes de Galicia e de Prevención e defensa dos incendios forestais
Módulo II: Actas e informes no ámbito do procedemento administrativo sancionador das leis sectoriais
Módulo III: Elaboración de informes por axentes forestais ou medioambientais en relación cos valores naturais para plans, programas e proxectos, usos ou actividades

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos Ambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes forestais/medioambientes

Destinatarios específicos:

70% prazas para Medio Rural:
- Axentes forestais (C Medio Rural)
- Axentes facultativos medioambientais (Consellería do Medio Rural)
- Axentes técnicos ambientais (C Medio Rural)
30% prazas para Medio Ambiente:
- Axentes forestais (C Medio Ambiente)
- Axentes facultativos medioambientais (C Medio Ambiente)
- Axentes técnicos ambientais (C Medio Ambiente)

Requisitos:

1) Ser axentes (C Medio Ambiente/C Medio Rura)
2) As persoas solicitantes deberán dispor dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:
– Un computador con conexión á internet.
– Un navegador web co plugin de flash.

Inscrición:

gratuita

Durante o prazo de solicitudes teñen que remitir o encabezado da última nómina para xustificar a que consellería pertencen:
por correo electrónico a formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante

Requests:

Durante o prazo de solicitudes teñen que remitir o encabezado da derradeira nómina para xustificar a que consellería pertencen:
por correo electrónico a formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal