Defensa verbal e persuasión

Código:

192162

Data de inscrición:

25/04/2019 - 15/05/2019

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

18/06/2019 - 20/06/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

18, 19 e 20 de xuño de 2019

Contido:

- Pirámide do uso da forza na intervención policial
- Situacións policiais cando fallan as palabras
- Frases tácticas para a comunicación policial
- Graos de alerta
- Clasificación das persoas na intervención policial para unha mellor utilización da palabra para alcanzar o cumprimento dos obxectivos profesionais
- As esquivas verbais
- Técnicas de autocontrol. Dominio da perspectiva
- Oito pasos tácticos en parada e control
- A escoita activa na comunicación policial
- O rol, a voz e a linguaxe non verbal na comunicación policial
- Posicionamento táctico e distancias de seguridade
- A mediación e a persuasión na comunicación policial
- O concepto PACE e as claves da comunicación policial
- Máximas dunha comunicación profesional
- Prácticas

Destinatarios:

- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Facultativos Medioambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Forestais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos Ambientais da Consellería de Medio Rural
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes Técnicos da Consellería de Medio Ambiente
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia - Axentes forestais/medioambientes

Destinatarios específicos:

10 prazas para Medio Rural:
- Axentes forestais (C Medio Rural)
- Axentes facultativos medioambientais (Consellería do Medio Rural)
- Axentes técnicos ambientais (C Medio Rural)
10 prazas para Medio Ambiente:
- Axentes forestais (C Medio Ambiente)
- Axentes facultativos medioambientais (C Medio Ambiente)
- Axentes técnicos ambientais (C Medio Ambiente)

Requisitos:

1) Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Ser axentes (C Medio Ambiente/C Medio Rura)

Inscrición:

Gratuíta

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal , e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante

Requests:

Durante o prazo de solicitudes teñen que remitir o encabezado da derradeira nómina para xustificar a que consellería pertencen:
por correo electrónico a formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal