Condución en situacións de emerxencia

Código:

192157

Número da edición:

3

Horas docentes:

20

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

10/06/2019 - 12/06/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

10.00-14.00 e 15.30-19.30 /derradeiro día: 10.00-14.00

Días:

10, 11 e 12 de xuño de 2019

Obxectivos:

Adquirir os coñecementos teórico-prácticos centrados nas manobras especiais para conducir un vehículo de emerxencias.

Contido:

Módulo 1. Técnicas de condución (2 horas teoría + 4 horas práctica)
Módulo 2. Condución todoterreo: conceptos básicos (2 horas teoría)
Módulo 3. Condución dinámica e eficiente (1 horas teoría + 11 horas práctica)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

a) Os/as solicitantes deberán ter o permiso de conducir B
b) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm 33 - 15/02/2019

2º edición por Resolución

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.número 886 206 123.