Rescate en ríos, riadas e inundacións

Código:

192152

Número da edición:

3

Horas docentes:

22

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

08/05/2019 - 10/05/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

9.00 - 14.00 15.00-18.00 (2º e 3º día ata17.00)

Días:

8, 9 e 10 de maio de 2019

Obxectivos:

Dotar ao persoal do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia, o que se refire o artigo 43.3º da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, da formación necesaria para o exercicio da súa función e que adquiran coñecementos teórico-prácticos para poder acometer en suficientes condicións de seguridade un rescate tanto en augas rápidas coma no transcurso dunha inundación.

Contido:

Módulo 1: Coñecemento do medio. Riscos específicos do entorno acuático
Módulo 2: Equipos de protección individual específicos do medio acuático.
Módulo 3: Normas básicas de seguridade e autoproteción no medio acuático
Módulo 4: Filosofía do rescate
Módulo 5: Comunicacións internas e externas
Módulo 6: Técnicas de rescate en augas rápidas
Módulo 7: Busca de persoas desaparecidas
Módulo 8: Instalacións provisionais de acceso e evacuación con cordas
Módulo 9: Maniobras con embarcación

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Outros profesionais e voluntarios de Protección Civíl e Emerxencias
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm 33 - 15/02/2019

2º edición por Resolución

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.