Adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN)

Código:

192112

Data de inscrición:

01/03/2019 - 11/03/2019

Número da edición:

1

Horas docentes:

270

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

29/04/2019 - 30/06/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 6 / sábados 4, 11 e 18: praia Samil (Vigo) / sábado 25: praias do concello de Oleiros

Horario:

proba natación 29 abril ás 11.00 / horario curso: venres, sábados e domingos (10.00-14.00 e 15.30-20.00)

Días:

29/04/2019 ao 30/06/2019

Contido:

1. Proba especifica de natación (120h)
2. Prevención de situacións de risco e vixilancia en EAN (20h).
3. Intervención e rescate en EAN (25h)
4. Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en EAN (25h)
5. Prácticas profesionais non laborais de socorrismo en espazos acuáticos naturais (80h)

Destinatarios:

- Socorrista

Destinatarios específicos:

a) Licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
b) Técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas.

Requisitos:

a) Estar en posesión do título de licenciado ou graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Estar en posesión do título de técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Inscrición:

Gratuita

convocatoria DOG NÚM 42 28/02/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

Requests:

Durante este prazo de solicitudes achegarán mediante correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal:
1) Título de licenciado ou graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte ou de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas.

2) Solicitude de validación de módulos se é o caso.