Estabilización de vehículos en accidentes de tráfico

Código:

192026

Data de inscrición:

16/02/2019 - 25/02/2019

Número da edición:

1

Horas docentes:

25

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

27/05/2019 - 29/05/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

día 27 sólo de mañana: aula 6/ resto: Campo de prácticas, zona de la caseta

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-19.00 / derradeiro día ata as 18.30

Días:

27, 28 e 29 de maio de 2019

Obxectivos:

Adquirir os coñecementos necesarios para realizar un aseguramiento ou unha estabilización dun vehículo ou vehículos implicados nun accidente de tráfico, con vítimas atrapadas no seu interior coas maiores garantías de seguridade, tanto para os intervinientes como para as vítimas.

Contido:

- Equipos de protección individual ( EPI)
- Zona de intervención e riscos secundarios
- Aseguramento e estabilización
- Técnicas e material de estabilización
- Técnicas de mobilización no interior do vehículo

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm 33 - 15/02/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.