Básico aplicador produtos fitosanitarios

Código:

191149

Data de inscrición:

30/07/2019 - 22/09/2019

Número da edición:

2

Horas docentes:

25

Prazas:

35

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

25/11/2019 - 28/11/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

días 25 e 27 de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 e día 28 de 9.00 a 14.00 e de 15.30 a 20.30

Días:

Días 25 e 27 de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 e día 28 de 9.00 a 14.00 e de 15.30 a 20.30 h.

Contido:

I.- Pragas e enfermidades dos cultivos. Manexo integrado de pragas. Produción integrada e ecolóxica
- Principais pragas e enfermidades que afectan aos cultivos e danos que producen. Malas herbas.
- Métodos de control. Medios de defensa fitosanitarios
- Manexo integrado de pragas e enfermedades. Orixe e evolución histórica. Definición, conceptos e obxectivos. Vantaxes e inconvenientes
- Producción Integrada e producción ecolóxica
II.- Aspectos normativos
- Normativa que afecta á utilización de produtos fitosanitarios. Transporte e almacenaxe. Infraccións e sancións. Produtos fitosanitarios ilegais: identificación e riscos asociados ao seu uso. Riscos agrícolas derivados da utilización dos produtos fitosanitarios. Residuos dos produtos fitosanitarios: riscos para o consumidor
- Eliminación de envases baleiros: normativa específica. Principios de trazabilidade. Marco legal da trazabilidade. O rexistro de pragas e o rexistro de tratamentos nas explotacións agrícolas
III.- Maquinaria de aplicación
- Tratamentos fitosanitarios: preparación, mezcla e aplicación. Métodos de aplicación
- Equipos de aplicación: descripción e funcionamento
- Exercicios de dosificación
- Limpeza, mantemento e inspeccións periódicas dos equipos de tratamento
- Prácticas de campo e dosificación
IV.- Protección do medio ambiente
- Boas prácticas ambientais. Sensibilización ambiental. Riscos de seguridade e ambientais das técnicas de aplicación
- Protección do medio ambiente. Deriva e

Destinatarios:

- Corpos de Policía Local