Situación actual e regulamentación das AVPC de Galicia

Código:

182291

Data de inscrición:

01/10/2018 - 31/10/2018

Número da edición:

1

Horas docentes:

5

Prazas:

80

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

09/11/2018 - 09/11/2018

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

sala conferencias

Horario:

9.30-14.30

Días:

9 de novembro de 2018

Contido:

1 Marco legal e normativa das agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) en Galicia. Deberes e obrigas.
2 Presentación programa de xestión da xunta de Galicia para AVPC como ferramenta de transmisión de información.
3 A formación dos voluntarios de protección civil. O camiño cara o futuro.
4 Situación actual e inquedanzas das AVPC

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Escala de Mandos (Xefe de Unidade, Sección, Grupo ou Equipo)
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Subxefe da Agrupación
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Xefe da Agrupación

Destinatarios específicos:


Presidentes, xefes e responsables de AVPC de Galicia

Inscrición:

gratuita