Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Código:

181139

Data de inscrición:

04/04/2018 - 19/04/2018

Número da edición:

2

Horas docentes:

6

Prazas:

300

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

20/04/2018 - 20/04/2018

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

de 10.00 a 18.00 h

Días:

20 de abril de 2018

Obxectivos:

O obxectivo principal é abordar os aspectos mais relevantes da nova lei e as implicacións da súa entrada en vigor.

Contido:

* Aspectos xerais da norma
* O réxime de intervención administrativa na nova Lei. A modificación da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia
* A Lei 10/2017, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia dende a perspectiva local. Especial referencia ao réxime sancionador
* Cuestións de interese na aplicación práctica da lei

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Outros Destinatarios - Outros

Destinatarios específicos:

Persoal ao servizo das Administracións Públicas, alcaldes, concelleiros e interesados en xeral