Patrón de embarcións de recreo PER

Código:

162097

Data de inscrición:

29/07/2016 - 05/09/2016

Número da edición:

1

Horas docentes:

50

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

24/10/2016 - 05/12/2016

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Consultar listaxe de admitidos no apartado de "documentación"

Horario:

2 grupos. Quenda de mañá: 10.30 a 13.30 h. Quenda de tarde: 16.00 a 20.00 h. Consultar listaxe de admitidos no apartado de "documentación"

Días:

24 e 31 de outubro, 7 e 21 de novembro e 5 de decembro (máis 16 horas de prácticas de navegación que se desenvolveran en fins de semana, sen determinar as datas). As prácticas desenvolveranse en Vigo

Obxectivos:

Dotar ao alumnado, da formación para que adquiran a capacitación necesaria para poder pilotar embarcacións de ata 12 m e a unha distancia da costa de ata 12 millas, no desenvolvemento das súas funcións.

Contido:

Divídese nunha parte teórica e outra práctica:
Parte teórica:
1. Tecnoloxía naval
2. Manobra
3. Seguridade no mar.
4. Navegación
5. Meteoroloxía
6. Radiocomunicacións
7. Propulsión mecánica
8. Lexislación

Parte práctica:
• Prácticas de seguridade e navegación: 16 horas
1. Formas de utilizar o chaleco salvavidas, extintores, sinais pirotécnicos e espello de sinais
2. Manexo de cabos
3. Preparación para saír ao mar
4. Preparativos antes de iniciar a manobra
5. Comprobacións despois de arrancar
6. Manobras en dársena.
7. Aplicacións das regras de rumbo e goberno, velocidade de seguridade e identificación de marcas e balizas
8. Gobernar cunha referencia de terra e con un rumbo de agulla. Rumbo inverso. Obter a corrección total para un rumbo determinado con unha enfilación
9. Situarse por liñas de posición simultánea. Identificación dos puntos notables da costa. Navegación de seguridade
10. Manobras de home á auga. Utilización do M.O.B. do GPS
11. Navegación electrónica
• Prácticas básicas de radiocomunicacións en simuladores homologados (2 horas):
1. Chamadas de socorro en radiotelefonía e LSD en VHF
2. Utilización práctica de VHF portátiles

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Destinatarios específicos:

O alumnado para a obtención do título deberá superar o exame que convocara a consellería competente na materia.

Requisitos:

Destinatarios/as: o curso vai dirixido ao persoal da seguridade pública que no seu concello ou equipo do que dependan dispoñan:
1. de embarcacións para o servizo
terán prioridade ademais aqueles solicitantes cuxo lugar de traballo teña lugares con costa.

Publicacións admitidas:

A listaxe de admitidos pode consultarse no apartado de "documentación" do curso.