Violencia de xénero: actuación policial

Código:

161006

Data de inscrición:

19/02/2016 - 29/02/2016

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

14/03/2016 - 16/03/2016

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula10

Horario:

de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 h

Días:

Os días 14 e 15 de marzo de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 h e o día 16 de 10.00 a 14.00

Obxectivos:

Moitos dos problemas dos profesionais coas mulleres que sofren violencia de xénero teñen que ver con non entender ben qué é o que supón vivir nunha violencia crónica. A intención deste curso é axudar a comprende-la experiencia dos implicados antes de intervir. Comprender xenera una actitude do profesional máis próxima e positiva.
Obxectivos
- Coñecer os diferentes tipos e formas da violencia de xénero.
- Comprender a experiencia das mulleres que sofren violencia de xénero crónica.
-Coñece-las repercusións psicolóxicas das mulleres sometidas a violencia para adecua-las intervencións con elas.
- Practica-las habilidades requiridas nas diferentes actuacións policiais coas mulleres.

Contido:

-Módulo I: a violencia de xénero . -Módulo II: consecuencias da violencia de xénero nas mulleres. -Módulo III: a actuación policial coas mulleres.
Programa.
MÓDULO I: A VIOLENCIA DE XÉNERO .
TEMA 1. INTRODUCCIÓN.
- Construción do xénero: sexo e xénero.
- Identidade e roles de xénero.
- Definición e tipos de violencia.
TEMA 2. ASPECTOS BÁSICOS DA VIOLENCIA DE XÉNERO.
- Definición e formas da violencia de xénero.
- Tipos de violencia de xénero:
- A escalada
- Ciclo da violencia
TEMA 3. O agresor.
- Tipoloxías de agresores
- Características dos maltratadores nas áreas: afectiva, comportamental, relacional e psicolóxica.
- O abandono: as diferenzas segundo a tipoloxía.
MÓDULO II: REPERCUSIÓNS DA VIOLENCIA DE XÉNERO NAS MULLERES.
TEMA 1: Atribucións e violencia.
TEMA 2: Repercusións da violencia de xénero nas mulleres: Físicas, sociolaborais e psicolóxicas.
TEMA 2: Síndromes e trastornos asociados.
TEMA 3: O abandono da relación
- Factores para avaliar a tendencia ó homicidio e o suicidio
- Plan de seguridade para abandona-la relación

MODULO III: A ACTUACIÓN POLICIAL COAS MULLERES VÍCTIMAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO
TEMA 1: A victimización: primaria, secundaria e terciaria.
TEMA 2:Factores que explican a resistencia á denunciar das vítimas
TEMA 3: Primeiros auxilios psicolóxicos:
-Escoita activa
- A empatía
- A ventilación emocional
- Dar información
TEMA 4: Habilidades de comunicación:
- comunicación verbal
- comunicación non-verbal.
TEMA 5:

Destinatarios:

- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia