Xornada sobre rescate no mar para patróns de embarcación

Código:

142067

Data de inscrición:

29/03/2014 - 09/04/2014

Número da edición:

1

Horas docentes:

4

Prazas:

14

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

23/04/2014 - 23/04/2014

Lugar:

Vigo (Pontevedra)

Localización:

Sailway (Rúa As Avenidas s/n, fronte ao clube náutico)

Aula/local:

SAILWAY (Rúa As Avenidas s/n, fronte ao clube náutico)

Horario:

10:00 a 14:00 horas

Días:

23 de abril de 2014

Obxectivos:

adquirir a formación necesaria para participar con seguridade en intervencións náuticas de emerxencia sobre rescate de accidentados no mar

Contido:

a) Embarcación e autoprotección.
b) Procedementos en comunicacións
c) Mantemento básico da embarcación (revisión do motor, equipos de seguridade a bordo)
d) Recollida da vítima e colocación da padiola na embarcación
e) Traballo en rompentes
f) Remolque dunha embarcación
g) Manobra para abarloarse
h) Equipos electrónicos
i) Utilización de equipo persoal

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl
- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil, profesionais dos servizos municipais de protección civil e emerxencias, membros dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) e profesionais dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

os/as solicitantes deberon superar con anterioridade o curso de patrón de navegación básica (PNB) ou de patrón de embarcacións de recreo (PER)

Inscrición:

Gratuita