Práctico na loita contra incendios

Código:

132189

Data de inscrición:

08/11/2013 - 13/11/2013

Número da edición:

6

Horas docentes:

20

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

21/11/2013 - 22/11/2013

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 4

Horario:

9:00 a 14:30 e 15:30 a 20:00

Días:

21 e 22 de novembro de 2013

Obxectivos:

Perfeccionar as técnicas e habilidades necesarias para a loita contra incendios, desde un enfoque práctico.

Contido:

1. Equipos de protección térmica
2. Extinción de incendios clase A-B
3. Manexo de equipos ERA
4. Rede contra incendios:
a. Conexión/desconexión; tendido/pregado.
b. Construción de liñas de extinción con mangueiras de diferentes tipos e diámetros, liñas de distribución, protección e ventilación. Montaxe de diferentes sistemas de xeración de espuma. Manexo de diferentes clases de espumóxeno, con indicación das súas vantaxes e inconvenientes.
c. Prácticas estáticas con presión de auga, e adestramento na composición de equipos de extinción.

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil, profesionais dos servizos municipais de protección civil e emerxencias e membros dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES).
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

os solicitantes que sexan persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil ou profesionais dos servizos municipais de protección civil e emerxencias, deberán ter realizado con anterioridade o curso de 2º nivel de incendios urbanos e forestais e terán preferencia as persoas que o fixeron no ano 2012 ou anteriores.

Inscrición:

Gratuita