Intervención en emerxencias en torres eólicas

Código:

132161

Data de inscrición:

21/09/2013 - 30/09/2013

Número da edición:

3

Horas docentes:

21

Prazas:

15

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

16/10/2013 - 17/10/2013

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 7 - pendente saida a parque eólico

Horario:

Mañá 9:00 a 14:00 Tarde 16:00 a 19:00

Días:

16 e 17 de outubro de 2013

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria para poder intervir nos casos de emerxencias en torres eólicas

Contido:

• Uso e evacuación de elevadores de servizo
• Extinción de incendios en aeroxeradores
• Evacuación. Descensor de aeroxeradores
• Primeiros auxilios
• Rescate en vertical. Tubo. Nacelle. Escaleira
• Visita a un parque eólico

Destinatarios:

- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

As edicións 3ª e 4ª van dirixidas ás/aos profesionais dos servizos municipais de protección civil e emerxencias e ás/aos membros dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES).
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

Os/as solicitantes que sexan voluntarios/as de protección civil deberán ter realizado con anterioridade o curso básico de protección civil no ano 2012 ou anteriores.

Inscrición:

Gratuita

Requests:

• Na selección para a edición 3ª terán preferencia:
1. As/os profesionais dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.
2. As persoas de maior rango xerárquico.
3. As persoas con menos cursos feitos na Agasp nos últimos 2 anos