Superior de intervención en presenza de riscos radiolóxicos

Código:

132158

Data de inscrición:

27/09/2013 - 07/10/2013

Número da edición:

1

Horas docentes:

36

Prazas:

14

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

17/10/2013 - 24/10/2013

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 9

Horario:

Mañá: 9.00 ás 14.00 horas e tardes:16.30 ás 20.00 horas

Días:

17, 22, 23 e 24 de outubro de 2013

Obxectivos:

•Adquirir unha formación básica sobre o risco radiolóxico e a lexislación e normativa reguladora das instalacións radiactivas.
•Coñecer os procedementos de operación nas instalacións radiactivas e a correcta xestión de apoio nas emerxencias orixinadas nestas instalacións.
•Coñecer os diversos niveis de coordinación e asesoramento para a xestión da emerxencia e os recursos dispoñibles para a intervención nas instalacións.
•Realizar simulacións de xestión deste tipo de emerxencias xunto a persoal experto e establecer unha comunicación entre os técnicos de xestión de emerxencias de Galicia e os responsables en protección radiolóxica de instalacións radiactivas.

Contido:

O curso estrutúrase nunha secuencia teórico-práctica para cada módulo:
Modulo 1: introdución e bases físicas, lexislativas e radiobioloxía
Modulo 2: instalacións radioactivas: estudos de seguridade, verificación da instalación, regulamento de funcionamento e plan de emerxencia
Modulo 3: instalacións radioactivas comercializadoras
Modulo 4: instalacións radioactivas de Medicina Nuclear e transporte de mercadorías perigosas do grupo-7

Destinatarios:

- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Persoal de PC e Emerxencias da Xunta de Galicia
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias
- Bombeiros dos Parques Municipais - Suboficial
- Bombeiros dos Parques de Consorcios - Sarxento/a
- Bombeiros dos Parques Municipais - Sarxento
- Bombeiros dos Parques Municipais - Oficial
- Outros profesionais e voluntarios de Protección Civíl e Emerxencias - Outro persoal profesional
- Bombeiros dos Parques de Consorcios - Cabo
- Bombeiros dos Parques Municipais - Cabo
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Escala de Mandos (Xefe de Unidade, Sección, Grupo ou Equipo)

Destinatarios específicos:

• Técnicos de Protección Civil da Xunta de Galicia.
• Técnicos do CAE 112 Galicia.
• Xefes de parque e xefes de quenda dos servizos de bombeiros de Galicia.
• Persoal dos servizos municipais e supramunicipais de protección civil e/ou emerxencias.
• Xefes de agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Inscrición:

Gratuita

Requests:

o programa teórico desenvólvese na Agasp (avda. da Cultura s/n, A Estrada, Pontevedra), mentras que o programa teórico-práctico desenvólvese na sede das Instalacións radioactivas.