Control e extinción de incendios urbanos e de interiores

Código:

132108

Data de inscrición:

31/07/2013 - 14/08/2013

Número da edición:

2

Horas docentes:

25

Prazas:

16

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

25/09/2013 - 27/09/2013

Lugar:

Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Localización:

Centro de formación integral en emerxencias - Seganosa - Alxen s/n

Aula/local:

Centro de formación integral en emerxencias - Seganosa - Alxen s/n

Horario:

9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 19:00 horas

Días:

25/09/2013 ao 27/09/2013

Obxectivos:

Adquirir os coñecementos prácticos sobre técnicas e procedementos de actuación e as destrezas necesarias para a extinción de incendios urbanos e de interior, baixo as máis estritas normas de seguridade

Contido:

Módulo 1: Operacións de salvamento.
1. Manexo dos equipos de intervención.
2. Práctica de manexo de distintas autobombas: de salvamento, especiais, auxiliares e en remolque.
Módulo 2. Control e extinción de incendios.
1. Práctica de explosión de po en simulador de laboratorio.
2. Incendio en vivenda unifamiliar dun nivel.
3. Intervención en vivenda unifamiliar a dous niveis.
4. Incendio en almacén de material diverso.
5. Incendio en edificio residencial.
6. Incendio en soto cunha única entrada descendente.
7. Practica de control de posible flashover.
8. Simulacro en edifico de grande altura. Incendio a 4 niveis.

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios

Requisitos:

1. Os profesionais dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) e dentro de eles, os que teñan un maior rango xerárquico.
2. Os solicitantes que teñan menos cursos feitos na Agasp no último ano.
3. Reservarase o 50% das prazas para solicitantes mulleres que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria, segundo o disposto no artigo 37.bis da Ley 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. De non existir suficientes solicitudes de participación de mulleres, as prazas sobrantes acrecentarán as da quenda xeral.

Inscrición:

Gratuita