Dirección e control para mandos dos corpos de bombeiros

Código:

132099

Data de inscrición:

31/07/2013 - 14/08/2013

Número da edición:

1

Horas docentes:

35

Prazas:

16

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

16/09/2013 - 20/09/2013

Lugar:

Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Localización:

Centro de formación integral en emerxencias - Seganosa - Alxen s/n

Aula/local:

Centro de formación integral en emerxencias - Seganosa

Horario:

8.00 ás 15.00 horas

Días:

16/09/2013 ao 20/09/2013

Obxectivos:

Desenvolver as calidades propias dun mando dos servizos de protección e defensa contra incendios e salvamento e realizar unha serie de exercicios que permitirán:
1.Coñecer e aplicar os plans de actuación e tácticas de control ante unha emerxencia,
2.Avaliar os riscos,
3.Desenvolver unha planificación previa da intervención, e
4.Tomar decisións estratéxicas e tácticas a curto e longo prazo

Contido:

•Contido teórico (5 horas)
1. Calidades de líder
2. O mando en bombeiros
3. Delegación de funcións en emerxencias
4. Principais funcións do control e mando
5. Avaliación de prioridades en emerxencias
6. O relevo do mando
7. O posto de mando e protocolo de comunicacións
8. Seguridade nas actuacións
9. Planificación para emerxencias
•Contido práctico (30 horas): os simulacros elabóranse segundo o perfil e coñecementos dos participantes, podendo realizarse entre outros:
1. Loita contra incendios industriais. (refinarías, naves industriais, etc.)
2. Loita contra incendios estruturais. (vivendas, locais comerciais, etc.).
3. Rescate en espazos confinados. (galerías de túneles, sotos, etc.).
4. Intervención con materias perigosas. (accidentes en estrada, almacéns).
5. Excarceración en accidentes de tráfico.
6. Simulacro final nas instalacións da AGASP.

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios

Destinatarios específicos:

Mandos superiores e intermedios dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia

Requisitos:

As/os solicitantes seleccionadas/os deberán acreditar a súa categoría profesional o primeiro día do curso mediante un certificado da súa xefatura de persoal

Inscrición:

Gratuita