Busca e salvamento en montaña e zonas illadas

Código:

132053

Data de inscrición:

11/04/2013 - 25/04/2013

Número da edición:

4

Horas docentes:

20

Prazas:

15

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

14/09/2013 - 15/09/2013

Lugar:

Chantada (Lugo)

Localización:

Telecentro

Horario:

Mañá e tarde

Días:

14 e 15 de setembro de 2013

Obxectivos:

Adquirir a formación necesaria para participar en operativos de busca de persoas desaparecidas en zonas de difícil acceso.

Contido:

- Xeneralidades
- Coordinación do socorro
- Protocolos de busca. Distribución de tarefas
- Orografía e cartografía
- Lectura e interpretación de mapas
- Principios básicos de orientación e utilización do compás
- Métodos de busca de persoas desaparecidas
- Busca en situacións especiais
- Técnicas de busca e salvamento en zonas de difícil acceso
- Axentes agresores na montaña
- Actuacións en situacións de risco vital
- Técnicas de inmobilización e traslado con medios convencionais e improvisados
- Consellos prácticos para a prevención de accidentes

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Outros profesionais e voluntarios de Protección Civíl e Emerxencias
- Corpos de Policía Local

Destinatarios específicos:

O curso vai dirixido ao persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil, ás/aos profesionais dos servizos municipais e supramunicipais de protección civil e outro persoal dos corpos de seguridade e emerxencias.
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

•Os solicitantes que sexan voluntarios de agrupacións de voluntarios de protección civil ou profesionais de servizos municipais e supramunicipais de protección civil deberán ter realizado o curso básico de protección civil no ano 2012 ou anteriores.

Inscrición:

Gratuita