Loita contra incendios de interior, flashover e ventilación

Código:

122049

Data de inscrición:

14/03/2012 - 28/03/2012

Número da edición:

2

Horas docentes:

35

Prazas:

14

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

25/06/2012 - 29/06/2012

Lugar:

Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Localización:

Centro de formación integral en emerxencias - Seganosa - Alxen s/n

Aula/local:

Centro de Formación de Seganosa (Salvaterra do Miño)

Horario:

De 8:00 a 15:00 horas (5 xornadas)

Días:

25 ao 29 de xuño de 2012,

Obxectivos:

1.Adquirir os coñecementos necesarios para poder facer fronte os incendios interiores.
2.Estudar os signos que preceden ao efecto flash over, recoñecer cando se está producindo este fenómeno e como loitar contra el con seguridade.
3.Formación no mergullo en fumes, para poder realizar o rescate das vítimas.
4.Ampliación dos coñecementos sobre técnicas de ventilación dun local tras un incendio, necesarias para a realización da evacuación de fumes e gases tóxicos e nocivos.
5.Utilización da ventilación como táctica ofensiva de ataque ao lume de interiores.

Contido:

1.Física e química do lume. Rango e límites de inflamabilidade. Gases de pirólise
2.O fenómeno flash over; concepto e tipos según as súas características
3.Mergullo en fumes. Funciones dos mergulladores e do xefe de mergulladores de fume
4.Riscos dos materiais en combustión
5.Táctica de extinción ofensiva
6.Hidráulica
7.Importancia da dinámica de fluídos na ventilación
8.Tipos e métodos de ventilación:
-Ventilación post-incendio. Tipos
-Ventilación natural e ventilación forzada
-Ventilación de presión negativa e ventilación de presión positiva
-Ventilación ofensiva. Fases
-Consideracións estruturais á hora de elixir a ventilación adecuada
9.Sistemática operativa
10.Dirección e organización das intervencións en grandes sinistros. Normas de seguridade

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Outros profesionais e voluntarios de Protección Civíl e Emerxencias
- Bombeiros dos Parques Municipais - Cabo

Requisitos:

O persoal de protección civil debe ter realizado o curso básico de protección civil, o curso de prevención e loita contra incendios urbanos e forestais e o curso ou xornada práctico/a contra incendios.
As/os solicitantes seleccionadas/os deberán acreditar a súa categoría profesional o primeiro día do curso mediante un certificado da súa xefatura de persoal.

Inscrición:

Grauita

Requests:

Soamente se poderán inscribir nunha das edicións do curso.