Estatuto básico do empregado público (en liña)

Código:

101035

Número da edición:

1

Horas docentes:

25

Prazas:

46

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

03/11/2010 - 03/12/2010

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Obxectivos:

- Estudo da regulación constitucional da Función Pública e do marco normativo básico: o Estatuto Básico do Empregado Público e outras normas básicas.
- Aproximación á lexislación galega en materia de Función Pública.

Contido:

- Módulo I. Marco normativo da Función Pública.
- Módulo II. Empregados públicos: funcionarios de carreira, interinos, laborais e eventuais.
- Módulo III. Organización dos recursos humanos, perfís de postos, selección, formación, promoción e carreira profesional.
- Módulo IV. Sistema retributivo dos funcionarios.
- Módulo V. Dereitos e deberes dos empregados públicos. Negociación colectiva.
- Módulo VI. Avaliación do desempeño.

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Destinatarios específicos:

Persoal das forzas e corpos de seguridade en xeral, tendo preferencia o persoal dos corpos de policía local de Galicia e da Unidade do CNP adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:

A participación neste curso resultará incompatible coa admisión do/a alumno/a noutra actividade da AGASP que se desenvolva por internet ou en edicións anteriores desta mesma temática.

Inscrición:

A inscrición das persoas interesadas será totalmente gratuita.