Técnicas de estabilización e rescate en estructura

Código:

091001

Número da edición:

1

Horas docentes:

35

Prazas:

20

Data Inicio - Fin:

21/09/2009 - 25/09/2009

Obxectivos:

- Perfeccionar e actualizala formación profesional do persoal dos corpos de bombeiros e de protección civil para a súa axeitada intervención nos sinistros en edificios ou derrubas.
- Dotar aos participantes dos coñecementos, habilidades e destrezas precisas para desenvolvelo seu traballo na atención aos accidentados nas catástrofes de xeito óptimo.
- Adestrar aos profesionais dos servizos de rescate no manexo das máquinas e ferramentas que se empregan máis frecuentemente nas intervencións en rescate de persoas.
- Ofrecerlles aos asistentes técnicas e estratexias de actuación aplicables á resolución dos problemas específicos da estabilización e rescate en estructuras colapsadas.
- Facer partícipes aos bombeiros e membros de protección civil dos concellos dunha formación integral, afondando nos procedementos de traballo coordinado e en equipo.
- Adestrar aos asistentes no recoñecemento das partes dunha edificación, o seu comportamento, tipos de esforzos aos que se atopan sometidas, lesións máis frecuentes que se producen nas construcións, as súas múltiples causas e as súas medidas correctoras.
- Amplialos coñecementos e as técnicas de actuación dos participantes en materia de apeos, apuntalamentos e esteamentos, salvamento e desentullo e rescate urbano e baixo cota, facendo especial fincapé en cada unha das fases de traballo e na protección e coidado das posibles vítimas nos casos de sinistros.

Contido:

1. Apuntalamentos de emerxencia.
2. Esteamentos de emerxencia.
3. Apuntalamentos en lugares confinados.
4. Rescate en túneles e gabias.
5. Manobras de forza.

Destinatarios:

- Outros profesionais e voluntarios de Protección Civíl e Emerxencias
- Bombeiros dos Parques Municipais - Cabo

Inscrición:

A inscrición das persoas interesadas será totalmente gratuita.