Autocad para elaboración de atestados

Código:

071041

Número da edición:

1

Horas docentes:

60

Prazas:

0

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

22/10/2007 - 30/11/2007

Horario:

curso en liña

Obxectivos:

1. Perfeccionarse nos coñecementos de expresión gráfica.
2. Especializarse no manexo de paquetes de deseño para a confección de atestados ou informes.
3. Adoptar técnicas automatizadas para a representación gráfica nos informes.

Contido:

Parte teórica: Funcionalidades do programa Autocad.
Parte práctica: cada semana esixirase a cumprimentación de dous traballos que deberán enviarse ao profesorado para a súa avaliación antes das 21.00 horas dos venres.

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia

Requisitos:

O alumnado participante, utilizando as funcionalidades para o deseño do programa de autocad deberá realizar os informes técnicos que se esixen en cada actividade, coidando de que o resultado recolla todas e cada unha das medidas indicadas, requisito indispensable para ser avaliado.
O alumnado terá que axustarse en todo momento ao calendario que establece a convocatoria do curso para a cumprimentación dos traballos e casos prácticos. Non se permitirá o envío de ningún dos traballos fora do prazo establecido.
A non cumprimentación de algún dos traballos implicará a baixa do/a alumno/a no curso.
Os casos prácticos serán avaliados de 0 a 10 puntos, establecéndose en 5 puntos a superación dos mesmos. Os que non acaden esta puntuación mínima causarán baixa no curso.
As cualificacións estarán expostas na páxina do curso antes das 9.00 horas do luns seguinte, co obxecto de que aqueles alumnos/as que superaran as probas poidan comezar co seguinte módulo.

Inscrición:

A inscrición das persoas interesadas será totalmente gratuita.