Procedemento sancionador en tráfico

Código:

061026

Número da edición:

2

Horas docentes:

20

Prazas:

15

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

18/10/2006 - 20/10/2006

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Horario:

días 18 e 19: 09,30 h. - 14,00 h. / 15,30 h. a 19,00 h.; día 20: 09,30 h. - 13,30 h.

Obxectivos:

* Contribuír a actualizar e mellorar a formación profesional na área técnica dos membros da policía local das entidades locais da provincia, para que sexan capaces de abordar dun xeito óptimo a intervención policial.
* Ampliar os coñecementos dos asistentes sobre as pautas de actuación ante as distintas situacións problemáticas que se poden xerar no traballo e na operativa policial nos delitos vencellados co tráfico e a seguridade viaria.
* Dar a coñecer aos participantes as últimas novidades lexislativas e normativas relacionadas co procedemento sancionador e a seguridade viaria; así como as súas variables máis importantes.
* Dotar aos policías locais dunha formación actualizada no terreo do tráfico e a seguridade viaria, de gran importancia funcional dentro dos seus cometidos profesionais.
* Asegurar o correcto tratamento da temática relativa ao tráfico e á seguridade viaria no tocante á regulamentación, documentación, sancións e procedemento sancionador.
* Tentar dotar aos policías locais dun maior nivel de coñecementos, habilidades e destrezas axeitados ao perfil que a sociedade actual require e demanda dos corpos de seguridade.

Contido:

1. Procedemento sancionador e seguridade viaria. Novas propostas legais e procedimentais.
2. Aspectos teóricos e prácticos básicos do procedemento sancionador
3. A iniciación e instrución do procedemento sancionador.
4. A resolución do procedemento sancionador.

Destinatarios:

- Corpos de Policía Local